Polgári Búcsúztatás - Zombor Zsuzsanna

Polgári búcsúztatás és temetés szervezés Szolnok-, Békés-, Csongrád megyében! 70-385-0914

Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület

Etikai Kódex

Az Országos Temetkezési Egyesület etikai szabályzata 1996-ban készült.

Számos olyan elemet tartalmaz, amit a szaktörvény átvett, ezáltal jogi érvényű.

 

 

Méltó magatartás:

    „A temetkezési vállalkozó köteles hivatását lelkiismeretesen, a jó üzletemberhez méltó gondossággal

gyakorolni.”

 

 

Méltatlan magatartást tanúsít az a vállalkozó, aki:

-„a kegyeleti szolgáltatás minőségét, színvonalát nem biztosítja, a szakmai előírásokat nem tartja be,

-   abban a reményben, hogy temetkezési megbízásokat kap, tárgyal a kórházakkal, megállapodik hatóságokkal, köz- és magán-, illetve egyházi intézményekkel a temetési megbízások felosztásában.

-  haláleset alkalmával a hozzátartozókat felhívja, felkeresi, rábeszéli, hogy a temetést nála rendeljék meg,

-   harmadik személynek jutalékot fizet, ajándékot ad, előnyhöz juttatja, hogy a temetést nála rendeljék meg.”

-   nem veszi figyelembe az egyházak, a vallási felekezetek, a kisebbségek szokásait, hagyományait vagy nem ügyel arra, hogy a hozzá tartozó személyzet a kegyeleti szokásoknak megfelelően viselkedjen,

 

Az eltemettető megbízóval fennálló üzleti kapcsolatban különösen akkor viselkedik méltatlanul, ha:

-       szolgáltatásait és áruit nem a valóságnak megfelelően használja fel,

-       úgy fogad el temetésre megbízást, hogy előtte nem tájékoztatja a megbízót a temetés összes felmerülő költségéről, lebontva a temetést végző saját maga nyújtotta szolgáltatásokra, megbízottai szolgáltatásaira. és egyéb költségekre, nem tájékoztatja a megbízót az esetlegesen növekvő költségekről, noha az információ birtokában van, vagy kellő gondosság alapján tudnia kell róla,

-       úgy fogad el temetésre való megbízást, hogy a megbízónak nem ad át egy írásos megrendelő igazolást (megrendelő lapot),

-       olyan szolgáltatásokat végez, amelyekre nem kapott megbízást,

-       hatáskörén kívül eső szolgáltatásokra vonatkozó megbízásokat, megrendeléseket vesz át,

-       abban a reményben, hogy temetési megbízásokat kap, azt a látszatot kelti, hogy hatósági funkcióval rendelkezik,

-       a megbízó titoktartásra kötelezi és ő ezt nem tartja be, vagy a munka vállalóitól, munkatársaitól nem követeli meg ezt a titoktartást,

-       megtagadja a temetési megbízás átvételét,

-       a temetési szolgáltatások számláját a fentebb említett lebontás nélkül állítja ki.”

 

 

A temetést végző foglalkozása gyakorlása közben szakmájának többi képviselőjével szemben különösen akkor viselkedik méltatlanul, ha:

-       a megbízott eltemető kisegítőjeként a megrendelővel közvetlen kapcsolatba lép anélkül, hogy a megbízott eltemető ehhez hozzájárult volna,

-       az alvállalkozójának nem elegendő információt ad és ezzel akadályozza a temetési szerződésben vállalt kivitelezését,

-       megpróbál megszerezni temetési megbízást, noha tudja, vagy tudnia kellene, hogy az arra jogosult eltemető kapta meg,

-       a holttest átvételét nem intézi kellő körültekintéssel, gondossággal,

-       kollégáit (a szakmában dolgozókat), illetve a teljesítményüket nem helyénvaló módon leszólja,

-       egy másik megbízott eltemetővel szemben megtagadja a holttest ki-, illetőleg átadását.”

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 75
Heti: 267
Havi: 609
Össz.: 224 892
Oldal: ETIKAI KÓDEX
Polgári Búcsúztatás - Zombor Zsuzsanna - © 2008 - 2018 - memento.hupont.hu